autogeno rezanje


autogeno rezanje
• flame cutting

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • autogen — àutogēn prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji nastaje sam od sebe; iskonski, samodjelatan, samorodan SINTAGMA autogeni trening psih. sistematski postupak mišićnog i psihičkog opuštanja; autogeno rezanje rezanje metala pomoću plamena acetilena uz… …   Hrvatski jezični portal